Aktualności

IV Lubuskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego

Data: 2016.11.24

Jakie są korzyści z wdrożenia płatności internetowych Paybynet? M.in. o tym rozmawiano na spotkaniu zorganizowanym dla przedstawicieli urzędów stanu cywilnego, które odbyło się w dn. 17 – 18 listopada 2016 r. w Łagowie Lubuskim.

Spotkanie zorganizowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, a partnerem był KIR – operator usługi bezpośrednich płatności online Paybynet. W tegorocznym seminarium poświęconym przede wszystkim nowemu systemowi rejestracji stanu cywilnego uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centralnego Ośrodka Informatyki.

Uczestnicy spotkania poznali przykłady wdrożeń płatności internetowych Paybynet w jednostkach samorządu terytorialnego – głównie w zakresie regulowania opłat skarbowych, podatków lokalnych czy płatności za materiały pobierane elektronicznie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych. KIR przybliżył zebranym zasady prowadzonego obecnie pilotażowego projektu WebPOS Paybynet, w którym opłaty urzędowe wnoszone są przy pomocy telefonu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków bezpośrednio u urzędnika w punkcie obsługi klienta. W usłudze płatności WebPOS Paybynet płatność realizowana jest w pełnej wysokości z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy urzędu, a urzędy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

lista aktualności

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • Księgarnia Literacka
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Travel Planet
 • Pirania
 • Buty Jana