Płatności internetowe dla administracji

Usługa Paybynet to jedyna w Polsce usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej.

Realizacja płatności poprzez usługę Paybynet jest dla urzędów bezpłatna.

Dlaczego warto wdrożyć płatności internetowe Paybynet:
 

 • usprawnienie pracy – usługa Paybynet umożliwia zakończenie sprawy administracyjnej poprzez udostępnienie narzędzia do elektronicznego wniesienia opłaty,
 • brak opłat za usługę – KIR nie pobiera od urzędu opłat za usługę płatności,
 • pełna wpłata na wskazane konto – w usłudze Paybynet przekazywana jest pełna kwota wpłaty, która skierowana zostanie automatycznie na wskazany przez urząd rachunek bankowy,
 • proste zarządzanie płatnościami – usługa płatności internetowych Paybynet umożliwia indywidualne wyznaczenie terminu płatności dla każdego wniosku lub usługi, zarówno globalnie, jak i indywidualnie. Dzięki temu urząd ma pełną kontrolę nad terminami płatności za realizowane usługi,
 • zminimalizowanie ryzyka błędu – w usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania przelewu są wypełniane automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych. Dzięki temu urząd nie ma problemu z identyfikacją sprawy, której dotyczy płatność,
 • generowanie EPO – automatyczne dostarczanie EPO jako potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej,
 • bezpieczeństwo – w usłudze Paybynet informacje o płatnościach przekazywane są w zaszyfrowanej postaci, a ich wymiana odbywa się przy zastosowaniu protokołu SSL,
 • integracje z systemami centralnymi – usługa Paybynet jest zintegrowana m.in. z ePUAP oraz wieloma innymi platformami administracji publicznej, co upraszcza znacznie proces uruchamiania płatności w urzędzie.
   

Z naszego systemu płatności korzysta już kilkaset jednostek administracji publicznej.
Za czynności urzędowe przy pomocy Paybynet zapłacisz między innymi w:
 

ePUAP SEKAP Wrota Lubelszczyzny
Wrota Lubuskie Wrota Podlasia Cyfrowa Małopolska

 

Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów, usługa szybkich płatności internetowych Paybynet jako jedyna umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw.

System automatycznie wypełnia pole tytułu przelewu zgodnie z tabelą urzędu, bez możliwości wprowadzania zmian przez użytkownika. Skraca to czas trwania transakcji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Schemat płatności Paybynet

Jeśli masz dodatkowe pytania związane
z usługą, prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami i Operacji

infolinia: 801 500 207

tel. 22 545 55 55

e-mail:

Skontaktuj się z Paybynet

 

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana