WebPOS Paybynet - płatności mobilne w urzędzie

WebPOS Paybynet to internetowy odpowiednik terminala płatniczego, tzw. POS (ang. point of sale). Urzędnik loguje się do niego poprzez specjalną stronę internetową, a następnie, wypełniając odpowiednie dane, może przyjąć płatność od klienta PKO Banku Polskiego lub ING Banku Śląskiego (z wykorzystaniem kodów BLIK) lub klienta Banku Pekao PeoPay. Do realizacji transakcji nie jest potrzebne żadne osobne urządzenie. Wystarczy login i hasło do aplikacji internetowej. Transakcje wykonywane przez WebPOS Paybynet przesyłane są bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika na rachunek bankowy urzędu z wykorzystaniem systemu rozliczeń międzybankowych Elixir.

Usługa WebPOS Paybynet gwarantuje nową jakość obsługi klienta w urzędzie. Wdrożenie tego rozwiązania nie tylko usprawnia pracę urzędu, ale przede wszystkim zwiększa komfort mieszkańców przy załatwianiu spraw. Uruchomienie aplikacji WebPOS Paybynet nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Uruchomiony z początkiem kwietnia 2017 r. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i KIR, umożliwia wnoszenie opłat za czynności urzędowe z użyciem WebPOS Paybynet oraz z wykorzystaniem terminali POS. Więcej informacji na stronie Programu.


 

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Programu i chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami:
 

Z kim i jakie umowy będzie musiał podpisać urząd, aby przystąpić do Programu?

W zakresie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem WebPOS Paybynet, urząd jest zobowiązany do podpisania umowy z KIR - dostawcą WebPOS Paybynet. KIR aktywuje usługę WebPOS Paybynet, zapewni obsługę akceptacji płatności w WebPOS Paybynet i rozliczenie płatności z urzędem.

Za jakie usługi/zobowiązania/płatności klienci będą mogli zapłacić w urzędzie w ramach Programu?

Program umożliwia urzędom wprowadzenie akceptacji płatności bezgotówkowych za wszystkie usługi/zobowiązania/płatności dokonywane w urzędzie.

Na ilu stanowiskach w urzędzie będzie można uruchomić WebPOS Paybynet?

W przypadku usługi WebPOS Paybynet liczba kont dostępowych dla urzędników obsługujących klienta nie jest ograniczona.

Kto będzie odpowiadał za uruchomienie WebPOS Paybynet w urzędzie?

Uruchomienie usługi WebPOS Paybynet jest bardzo proste. Komputer, na którym pracuje urzędnik obsługujący klienta, musi jedynie posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową z dostępem do internetu. Uruchomienie usługi wiąże się z nadaniem uprawnień do logowania się w systemie Paybynet.

Czy usługa WebPOS Paybynet może być uruchomiona w urzędzie tylko na komputerze stacjonarnym?

Usługa może być uruchomiona na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Czy istnieją limity kwotowe dla transakcji realizowanych przez WebPOS Paybynet?

Przy płatnościach wykonywanych w systemie BLIK – zarówno z wykorzystaniem POS, jak i WebPOS Paybynet – limit transakcji został określony na poziomie 10 000 zł.

Klienci jakich banków będą mogli dokonywać płatności smartfonem z wykorzystaniem BLIK/PeoPay (w oparciu o WebPOS Paybynet)?

Płatności mobilne będą mogli realizować klienci dwóch banków – PKO Banku Polskiego S.A. (dostawcy aplikacji IKO z wykorzystaniem kodów BLIK) oraz Banku Pekao S.A. (dostawcy aplikacji PeoPay). KIR prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami, aby jak najszerzej udostępnić tą usługę klientom w urzędach.

Z kim urząd powinien się kontaktować w przypadku problemów dotyczących funkcjonowania WebPOS Paybynet?

W przypadku braku dostępu do usługi WebPOS Paybynet należy kontaktować się z Departamentem Kontaktu z Klientami w KIR, pod nr telefonu 22 545 55 55 lub 801 500 207, albo mailem na adres e-mail: .

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana