KIRPay

KIR posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadanej przez KNF i zarejestrowanej pod numerem IP51/2021. W ramach uzyskanej licencji świadczy usługę  pod nazwą KIRPay, która polega na obsłudze transakcji płatniczej (PIS – Payment Initiation Service) inicjowanej przez klienta (PSU – płatnika) oraz przekazywaniu informacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego. KIR inicjuje transakcje bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek odbiorcy. 

Charakterystyka usługi KIRPay:

 • KIR nie ma dostępu do środków pieniężnych płatnika, zgromadzonych na jego rachunku bankowym
 • Uwierzytelnienie płatnika odbywa się w ramach jego bankowości elektronicznej internetowej (ASPSP)
 • KIR nie posiada dostępu do danych uwierzytelniających płatnika w systemie bankowości elektronicznej
 • Płatności realizowane są szybko, wygodnie i bezpośrednio pomiędzy rachunkami Płatnika i Odbiorcy

Informacje udzielane Płatnikowi

Po zainicjowaniu Zlecenia płatniczego

nazwa Akceptanta

potwierdzenie PSU złożenia zlecenia płatniczego w ASPSP

identyfiaktor transakcji płatniczej

identyfiaktor transakcji płatniczej

ważność transakcji płatniczej kwotę transakcji płatniczej

kwota transakcji płatniczej

 wysokość opłaty na rzecz KIR (o ile występuje)

wysokość transakcji płatniczej ( o ile występuje)

łączna kwota transakcji płatniczej uwzględniająca opłaty na rzecz KIR

łączna kwota transakcji płatniczej uwzględniają
opłaty na rzecz KIR

 

PSU podaje na stronie wyboru Dostawcy Płatnika swój adres e-mail oraz akceptuje Regulamin Usługi jednorazowej płatności KIRPay, w którym są podane informacje dotyczące:

·         maksymalnego czasu wykonania usługi,

·         dane identyfikacyjne KIR ze wskazaniem decyzji o wpisaniu KIR do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego.

 

 

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana