KIRPay

KIR posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadanej przez KNF i zarejestrowanej pod numerem IP51/2021. W ramach uzyskanej licencji świadczy usługę KIRPay, która polega na obsłudze transakcji płatniczej (PIS – Payment Initiation Service) inicjowanej przez klienta (PSU – Płatnika) oraz przekazywaniu informacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego. KIR inicjuje transakcje bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek odbiorcy. 

Charakterystyka usługi KIRPay:

 • KIR nie ma dostępu do środków pieniężnych płatnika, zgromadzonych na jego rachunku bankowym.
 • Uwierzytelnienie Płatnika odbywa się w ramach jego bankowości elektronicznej (ASPSP).
 • KIR nie posiada dostępu do danych uwierzytelniających Płatnika w systemie bankowości elektronicznej.
 • Płatności realizowane są szybko, wygodnie i bezpośrednio pomiędzy rachunkami Płatnika i Odbiorcy.

Informacje udzielane Płatnikowi

Po zainicjowaniu Zlecenia płatniczego

nazwa Akceptanta 

potwierdzenie PSU złożenia zlecenia płatniczego w ASPSP

identyfikator transakcji płatniczej 

identyfikator transakcji płatniczej

ważność transakcji płatniczej kwotę transakcji płatniczej

kwota transakcji płatniczej

 wysokość opłaty na rzecz KIR
(o ile występuje)

wysokość transakcji płatniczej (o ile występuje)

łączna kwota transakcji płatniczej uwzględniająca opłaty na rzecz KIR

łączna kwota transakcji płatniczej uwzględniająca
opłaty na rzecz KIR

 

PSU podaje na stronie wyboru Dostawcy Płatnika swój adres e-mail oraz akceptuje Regulamin Usługi jednorazowej płatności KIRPay, w którym są podane informacje dotyczące:

·        maksymalnego czasu wykonania usługi,

·        dane identyfikacyjne KIR ze wskazaniem decyzji o wpisaniu KIR do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego.

 

 

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana