Aktualności

Paybynet za 59 groszy - niższe koszty prowizji dla e-administracji

Data: 2017.06.13

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji i KIR - od 12 czerwca 2017 r. opłaty za realizację usług publicznych przez platformę płatności elektronicznych Paybynet są niższe. Mniejszą prowizję - 0,59 zł brutto (59 groszy netto - zwolnione z VAT) - zapłacimy przez system ePUAP, ale także z wykorzystaniem innych platform.  

Jest to kolejny krok, który ma zwiększyć dostępność płatności elektronicznych w administracji oraz element realizacji Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Oprócz tego na mocy porozumienia podmioty publiczne, które są uprawnione do świadczenia usług elektronicznych w systemie ePUAP, nie będą musiały już zawierać oddzielnych umów z KIR na usługę płatności internetowych Paybynet. Będą mogły skorzystać ze specjalnie stworzonego formularza. Wymóg zawarcia odrębnej umowy pomiędzy podmiotem publicznym a KIR będzie dotyczył wyłącznie podmiotów, które będą chciały świadczyć usługi publiczne za pomocą własnych systemów teleinformatycznych (innych niż ePUAP).

Link do informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji jest tutaj.

lista aktualności