Operator usługi

KIR to hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego. Budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Wykorzystując doświadczenie i najnowsze technologie, dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają naszym partnerom w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji.

Za kluczowe zadanie uznajemy propagowanie digitalizacji procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków.Rozliczamy płatności detaliczne w Polsce, tworzymy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania. 

KIR jest również operatorem usługi bezpośrednich płatności internetowych Paybynet, która działa w oparciu o infrastrukturę międzybankowego systemu rozliczeń Elixir. Dzięki wykorzystaniu w usłudze Paybynet schematu rozliczeń międzybankowych płatności internetowe oferowane przez KIR są szybkie, proste i bezpieczne. System płatności online Paybynet wyróżnia się dodatkowo unikalną funkcjonalnością bezpośredniej płatności z konta bankowego płatnika na konto bankowe odbiorcy. Więcej o nas na www.kir.pl.
 

Paybynet stanowi znak towarowy zarejestrowany i chroniony na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.