Operator usługi

KIR jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

Za pośrednictwem obsługiwanych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Euro Elixir i Express Elixir realizowanych jest rocznie ponad 1,7 mld przelewów międzybankowych. Udziałowcami KIR są: Narodowy Bank Polski, dziesięć banków komercyjnych oraz Związek Banków Polskich.

KIR jest również operatorem usługi bezpośrednich płatności internetowych Paybynet, która działa w oparciu o infrastrukturę międzybankowego systemu rozliczeń Elixir. Dzięki wykorzystaniu w usłudze Paybynet schematu rozliczeń międzybankowych płatności internetowe oferowane przez KIR są szybkie, proste i bezpieczne. System płatności online Paybynet wyróżnia się dodatkowo unikalną funkcjonalnością bezpośredniej płatności z konta bankowego płatnika na konto bankowe odbiorcy. Więcej o nas na www.kir.pl.

Paybynet stanowi znak towarowy zarejestrowany i chroniony na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.