Paybynet w Urzędach Stanu Cywilnego

KIR we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożył moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

Realizacja płatności online oznacza dla urzędu:

 • optymalizację pracy jednostki administracji publicznej,
 • wspieranie wizerunku nowoczesnego i przyjaznego klientom miejsca, które dostosowuje się do zmian zachodzących na rynku.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Usługa dla urzędów jest bezpłatna. Od klienta pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z danymi jednostki wprowadzonymi na ePUAP, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania urzędu, można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres mailowy: (Uwaga: formularz należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym),
 2. pocztą tradycyjną na adres:
  Paybynet
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  ul. rtm. W. Pileckiego 65
  02-781 Warszawa

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących umowy oraz regulaminu usługi prosimy o kontakt pod adresem:

 

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana