Aktualności

Studenci czterech uczelni wyższych jako pierwsi w Polsce mogą realizować płatności studenckie za pomocą Paybynet

Data: 2017.12.08

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Białostockiej, a także kandydaci na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim, jako pierwsi w Polsce mogą płacić za usługi edukacyjne za pomocą systemu Paybynet.   

Paybynet już od 10 lat umożliwia realizację bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych. System, którego operatorem jest KIR, jest wykorzystywany w branży e-commerce oraz w jednostkach administracji publicznej, gdzie jako aplikacja WebPOS służy do wnoszenia opłat urzędowych za pomocą urządzeń mobilnych.

Teraz Paybynet wykorzystywany jest również do płacenia za usługi edukacyjne na kilku uczelniach wyższych w Polsce. Z tej możliwości jako pierwsi skorzystali studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Białostockiej, a także kandydaci na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Szczecińskim.

KIR udostępnił uczelniom system dopasowany do ich oczekiwań funkcjonalnych i technicznych. Dzięki temu płatności akademickie zostały zautomatyzowane, a obieg gotówki znacznie ograniczony - mówi Artur Wojtczuk, dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe w KIR.
Paybynet to jedyny system płatności internetowych w Polsce, który umożliwia przesłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika na konto odbiorcy. Płatności księgowane są na indywidualnych rachunkach przypisanych poszczególnym studentom – dodaje Artur Wojtczuk. Co istotne Paybynet to jedyna usługa płatności internetowych na rynku, która podczas procesu obsługi płatności nie wchodzi w posiadanie danych osobowych płatników, dzięki czemu dane studentów, tak jak dotychczas, są dostępne jedynie dla uczelni.

Z zalet rozwiązania od nowego roku akademickiego skorzystali kandydaci na studia na Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Szczeciński, którzy za pomocą systemu Paybynet mogli wnieść opłatę rekrutacyjną. - Jesteśmy najstarszą uczelnią wyższą w Polsce. Szczycimy się naszą niezwykłą historią, a jednocześnie jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania i chętnie je wdrażamy. Dlatego od początku trwającego roku akademickiego opłaty za czynności rekrutacyjne kandydaci na naszych studentów mogą wykonywać za pomocą systemu Paybynet. Doceniamy płatności internetowe, bo przyczyniają się do usprawnienia naszych procesów administracyjnych – mówi Teresa Kapcia, kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wdrożenie systemu Paybynet na uczelniach ułatwia obsługę płatności i eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym wypełnianiu danych do przelewu. - Dzięki temu, że w Paybynet informacje są uzupełniane automatycznie, kandydaci na studia nie mają problemów z wpisaniem odpowiednich danych – mówi Andrzej Jakubowski, kanclerz z Uniwersytetu Szczecińskiego. – Cieszymy się, że udostępniając naszym przyszłym studentom możliwość wnoszenia opłat rekrutacyjnych w tak wygodny i bezpieczny sposób, znaleźliśmy się w awangardzie uczelni w Polsce – dodaje Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk.  

Z kolei studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Białostockiej począwszy od roku akademickiego 2017/2018, jako pierwsi w Polsce, mogą korzystać z bezpośrednich płatności internetowych, płacąc za usługi edukacyjne w USOSwebie.

Od października uczestnicy studiów na Uniwersytecie Wrocławskim mogą sprawdzić w USOSweb jakie należności zostały im naliczone przez Uczelnię, a następnie w wygodny sposób opłacić na przykład czesne, legitymację czy dyplom. Wierzymy, że uproszczona i przyjazna forma płatności elektronicznych pomoże studentom i doktorantom w terminowym regulowaniu należności. Spodziewamy się także, że wyeliminowane zostaną błędy, dotychczas zdarzające się dość często podczas wypełniania przelewu – mówi prof. dr hab. Robert Olkiewicz, dyrektor ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów student lub doktorant, wśród wielu niezbędnych dla niego informacji, może sprawdzić listę opłat wymagających uregulowania. Aby je opłacić wystarczy w udostępnianych opcjach płatności wybrać „Paybynet” i swój bank, a po przekierowaniu do bankowości internetowej, zatwierdzić transakcję - wszystkie dane niezbędne do zlecenia przelewu są przez system wypełniane automatycznie.

Studenci Politechniki Białostockiej na co dzień korzystają z nowoczesnych technologii, także je tworzą - o czym świadczą nagradzane projekty. Decydując się na wykorzystanie systemu Paybynet do obsługi płatności studenckich zwracaliśmy uwagę nie tylko na innowacyjność tego rozwiązania, ale także na bezpieczeństwo. Poza tym nasi studenci mogą z niego korzystać w dowolnym czasie, bo usługa działa w trybie ciągłym, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok - mówi prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej.

lista aktualności

Tu działa system płatności Paybynet:

 • Savona Pizza Club
 • Apetete
 • Vobis
 • EXIM tours
 • BdSklep
 • Plus Bus
 • Tania Książka
 • e-PUAP
 • SEKAP
 • Wrota Lubuskie
 • Wrota Lubelszczyzny
 • Noble Funds
 • Wrota Podlasia
 • Pirania
 • Buty Jana